Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2021 10:13

Παρεμβάσεις Πρόληψης σε μαθητές σχολείων της Π.Ε. Λάρισας

Παρεμβάσεις Πρόληψης σε Σχολεία της Π.Ε. Λάρισας

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις πρόληψης σε μαθητές σχολείων της Π.Ε. Λάρισας σε θέματα που τους αφορούν όπως η επικοινωνία, η ενσυναίσθηση, η ασφαλής χρήση του διαδικτύου, οι εξαρτήσεις κ.α. Στόχος των παρεμβάσεων είναι να αποκτήσουν οι μαθητές έγκυρη γνώση σχετικά με τα παραπάνω θέματα, καθώς και ψυχο - κοινωνικές δεξιότητες που θα αποτελέσουν την βάση για σωστές και υγιείς μελλοντικές επιλογές σε όλα τα επίπεδα της ζωής τους.