Παρασκευή, 04 Φεβρουαρίου 2022 08:39

Δράσεις με Εφήβους

Δράσεις με Εφήβους σε Σχολεία της Π. Ε. Λάρισας

Συνεχίζονται απο στελέχη του Κέντρου Πρόληψης οι παρεμβάσεις σε σχολεία της Π.Ε. Λάρισας με στόχο να αποκτήσουν οι μαθητές γνώσεις και ψυχοκοινωνικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν σε ποικίλα επίπεδα της ζωής τους. Η απόκτηση δεξιοτήτων και έγκυρης γνώσης απο τα παιδιά αποτελεί έναν απο τους πρωταρχικούς στόχους της Πρόληψης και της προώθησης της ψυχικής υγείας στους νέους. Στις παρεμβάσεις χρησιμοποιήθηκαν ενεργητικές - βιωματικές τεχνικές προκειμένου οι μαθητές αξιοποιώντας τα βιώματά τους και συνεργαζόμενοι με τους συμμαθητές τους να αποκτήσουν οι ίδιοι τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες. Η θεματολογία που αναπτύχθηκε στις παρεμβάσεις αφορούσε σε θέματα επικοινωνίας, εξαρτήσεων, ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου κ.α.

Τα σχολεία που συμμετείχαν στις δράσεις είναι το 2ο Γυμνάσιο Λάρισας, το Γυμνάσιο και οι Λυκειακές τάξεις Βερδικούσιας, το 9ο Γυμνάσιο Λάρισας, το 4ο Γυμνάσιο Λάρισας. Επίσης προγραμματίζονται να υλοποιηθούν και άλλες δράσεις σε σχολεία της περιοχής μας.